Bond voor Belastingbetalers

Website
http://www.bondvoorbelastingbetalers.nl/

About Bond voor Belastingbetalers

De Stichting Bond voor Belastingbetalers is in de zomer van 2013 opgericht. Inmiddels hebben we ruim 3.000 donateurs en 22.000 sympathisanten. De Bond voor Belastingbetalers vertegenwoordigt de belastingbetalers en is vóór belastingen. Wij werken met iedereen samen die ons doel steunt. De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie, zie: www.bondvoorbelastingbetalers.nl  

De Bond voor Belastingbetalers is spreekbuis van de Nederlandse belastingbetalers en oefent invloed uit in de media, de politiek en bij rechterlijke macht. Grondig onderzoek naar misstanden bij de inning van belastinggeld en bij de verantwoording van de uitgave ervan, blijft de basis van ons werk. Voor dit onderzoek zoeken wij samenwerking met stagiairs die ons helpen de feiten boven tafel te krijgen. De Bond voor Belastingbetalers richt zich in de komende maanden op de volgende terreinen:

  • Rechtszaak over vermogensrendementsheffing;
  • Opzetten van bijeenkomst op 12 september 2018 met staatssecretaris Financiën, Menno Snel, en voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer.  
  • Het lanceren van de Aangiftecheck voor 11 miljoen belastingplichtigen.
Back to top
Cancel