Vondel Finance

Website
http://www.vondel-finance.nl/
Sector
Corporate Finance
Required language
Dutch

About Vondel Finance

“Vondel Finance is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van corporate finance en private equity. In ons corporate finance werk begeleiden wij onze opdrachtgevers bij fusies en overnames (waaronder veel verkooptrajecten), strategische besluitvorming en financiële vraagstukken. Vondel Finance werkt in opdracht van en in samenwerking met zowel Nederlandse als buitenlandse middelgrote bedrijven, beursgenoteerde ondernemingen en participatiemaatschappijen. Naast corporate finance advies is Vondel Finance actief als private equity partij die investeert met eigen middelen en met middelen van gelieerde investeerders.”

Back to top
Cancel