Belastingdienst | Vacancy | Coördinator stukkenstroom | Den Haag

Company
Belastingdienst
Type
Vacancy
Location
Den Haag
Sector
Government
Required language
Dutch
Website
https://www.werken.belastingdienst.nl

Description

 

“Mijn uitdaging? Ik draag er aan bij dat de bewindspersonen, Eerste en Tweede Kamer gedragen en inhoudelijk afgestemde stukken krijgen. Over allerlei onderwerpen; van programma’s voor werkbezoeken tot voorbereidingsdossiers voor debatten. Hiervoor schakel ik met collega’s uit alle dienstonderdelen binnen de Belastingdienst en met onze collega’s binnen het kerndepartement. Soms in korte tijd, door druk vanuit de media of de politiek. Dit maakt het werk naast zeer afwisselend ook erg uitdagend.” Francisca Seele, directiesecretaris bij de Belastingdienst.

De concerndirectie Control en Financiën (cd C&F) adviseert de directeur-generaal Belastingdienst en de directeuren van de dienstonderdelen over het budget, uitvoerings- en handhavingsbeleid, informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Hoofddirecteur C&F een functionele lijn met de Hoofddirecteur FEZ van het ministerie van Financiën. De cd C&F is het betrouwbare kompas van de Belastingdienst om daarmee de koers mede te bepalen, vast te houden en daarmee ‘in control’ te zijn. Er wordt gewerkt volgens het 3 lines of defence (Lod) model waarbij de cd C&F de invulling is van de 2nd Lod.

De afdeling Kennis, Organisatie en Proces (KOP) legt verbinding binnen en buiten de concerndirectie C&F. Door samenwerking en het opleveren van C&F-brede producten behouden en bestendigen we die verbinding. We zorgen voor communicatie, community-control en stakeholdermanagement en adviseren de DG in zijn rol als opdrachtnemer in Driehoeksverband (eigenaar - opdrachtgever - opdrachtnemer). En we zijn verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, het risicomanagement én de monitoring van de inrichting en doorontwikkeling van de concerndirectie. Ook zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van stukken die onder verscherpt toezicht (VT) vallen. Het gaat dan om alle stukken van de Belastingdienst die naar bewindspersonen of de Eerste of Tweede Kamer gaan.

In jouw coördinerende rol ben je het aanspreekpunt voor medewerkers van de Belastingdienst op het gebied van de stukkenstroom. Jij beoordeelt (concept)nota’s en brieven en stelt vast naar wie de stukken gaan, of er budgettaire gevolgen aan gekoppeld zijn en of er al een controller van C&F bij betrokken is. Namens C&F zorg jij voor afstemming over de parafenlijn met de directies Financieel-Economische Zaken en de Inspectie Rijksfinanciën. Ook controleer je of de medewerkers de juiste VT-lijn hebben gevolgd.

Eén keer in de twee weken kom je met de coördinatoren van het VT-proces bij elkaar om de voortgang van de dossiers te bespreken en het VT-directeurenoverleg voor te bereiden. Maandelijks wordt er een analyse gemaakt van de lijst met VT-stukken. Jij zorgt op basis daarvan voor de voorbereiding van de analyse die per kwartaal geagendeerd wordt in het VT-directeurenoverleg. In jouw functie beweeg je mee met de vragen en opdrachten die binnenkomen. Je schrikt dan ook niet terug voor ad-hoc werkzaamheden. Zo leid je de stukkenstroom van de Belastingdienst in goede banen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Francisca? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Dennis Blansjaar, afdelingshoofd kennis, organisatie en proces.

https://werken.belastingdienst.nl/vacatures/coordinator-stukkenstroom-e1103669?utm_medium=campus&utm_source=vacatureplaatsing&utm_campaign=starters

Stel je vraag aan Iris Koster (06 - 25 39 90 70)

Stel je vraag aan Dennis Blansjaar (06 - 18 30 42 94)
Back to top
Cancel